17.6.2023
 
🙏 Ďakujeme všetkým cyklistom, ktorí sa zúčstnili. Vieme, že má význam organizovať tieto preteky.. bolo vás viac ako 150. 👏
Počasie bolo eňo-ňuňo  👍👍 a preto sme si mohli užiť "Peklo" 🔥 ako sa patrí  😁