12.01.2019

Vzorná účasť, príjemná atmosféra v znamení priateľských stretnutí, sprevádzala Výročnú členskú schôdzu Cyklistického klubu Rimavská Sobota. Aj v ťažkej dobe ideme ďalej. Budeme sa snažiť obhájiť naše postavenie z minulých rokov.

V roku 2019 privítame cyklistov v Rimavskej Sobote a okolí na týchto podujatiach: 31.3.2019 - DTPS, Kurinec, 5.5.2019 Jarná cena Jesenské, 5.-6.7.2019 Peklo Gemera a Lipovecká balada, Teplý Vrch 2.-4.8.2019 Poltár-Dukla-Poltár, 1.9.2019 Cena Novohradu, Halič. Tešíme sa na spoločné športové zážitky!