Dňa 17.12.2015 sa konala prvá členská schôdza Cyklistického klubu Rimavská Sobota. Posedenia v priateľskom duchu sa v priestoroch Retro Caffe zúčastnilo 10 nových členov. Okrem budúcnosti a cieľov klubu sa volili aj funkcie členov združenia. Predsedom klubu bol jednohlasne zvolený iniciátor jeho založenia Ondrej Bakša.

Dlhodobé ciele klubu sú rozvíjať súťažnú cyklistiku v regióne Rimavskej Soboty a okolia a viesť mládež k tomuto športu. Ďalším cieľom je vybudovať členskú základňu a vychovávať mladých cyklistov v mládežníckych kategóriách. Ciele klubu v sezóne 2016 je zúčastňovať sa pretekov na Slovensku a v okolitých krajinách a postupne sa dostať medzi najlepšie amatérske cyklistické kluby na Slovensku.

 

clenska_schodza