Cyklistika pre všetkých 

MERIDA ROAD CUP 2019

CK Rimavská Sobota, Občianske združenie- NovohradHaličské občianske združenie, mesto Lučenec,

 OZ pre rozvoj  BB kraja – Náš Domov - BBSK usporiadajú cyklistické preteky:

X.ročník O cenu Novohradu ku Dňu ústavy ako 19. kolo cyklistických pretekov masters MRC 2019, 

verejné cyklistické preteky pre neregistrovaných cyklistov

 

Všeobecné ustanovenia

 Dátum a miesto :           01.09.2019(nedeľa)  Zbrojnica Halič

Manager pretekov:        Mgr. Pavol Baculík

Riaditeľ pretekov :         Mgr.Ondrej Bakša

Čestný riaditeľ :            Jozef Pročko

Zdravotná služba :         NsP Lučenec, stacionár v mieste štartu a cieľa.

Hlavný rozhodca :     rozhodcov na preteky deleguje komisia rozhodcov SZC,

výsledkový servis zabezpečí usporiadateľ

Technické ustanovenia

Prihlášky :                     online na www.ckrs.sk do 30.08.2019 resp. v deň konania pretekov

Kancelária pretekov :   Zbrojnica s.r.o. Halič                      

Prezentácia :                 01.09.2019

                                    v mieste štartu a cieľa- Zbrojnica s.r.o. Halič od 8:00 hod do 9:30 hod.

  Účasť na pretekoch: dobrý zdrav. stav a súhlas s podmienkami štartu, potvrdí každý pretekár svojim podpisom do št. listiny.

 Trať pretekov:  Zbrojnica Halič– výpadovka Lučenec – križovatka smer Tomášovce- križovatka smer St. Halič – St. Halič - Tuhár – Polichno – križovatka Lupoč – Halič. Dĺžka okruhu cca 27 km – okruh je prejazdný.

Profil trate: od St. Haliče  8 km mierne stúpanie do Tuhára, z Tuhára na Polichno 3,5 km kopec 3-7 % stúpanie, Polichno – križovatka Lupoč   5 km zjazd v strede zjazdu prudké klesanie ( 800 m ) so zákrutami – upozorňujeme na bezpečnosť jazdy !!!!!!!!! .

Križovatky budú zabezpečené členmi policajného zboru a usporiadateľskou službou.

Povrch vozovky : výtlky opravené, úseky s novým kobercom.

 Štartujú :  Muži B, Juniori,Ženy ELITE, Muži Masters A, B, C, D, E, F,G,Ženy Masters A,

 Ženy masters Ba Hobby.

Podmienka  účasti :

Masters Muži + Masters Ženy, Muži B, Ženy ELITE  licencia SZC 2019 +

                    štartové číslo MRC 2019. Jednodňové štartové číslo MRC 2019 stojí 5 Eur, je platné len na jedny konkrétne preteky, po pretekoch sa vráti  predajcovi štartových čísel.

Juniori  - licencia SZC 2019 a štartové číslo, pridelené v Slovenskom pohári SZC 2019.

Hobby – podpis so súhlasom s podmienkami pretekania sa, štartové číslo pridelí

                    usporiadateľ, po pretekoch štartové číslo pretekár/ka vráti usporiadateľovi pretekov.

 Ak si pretekár štartové číslo neprinesie / okrem pretekárov Hobby / z rôznych dôvodov ,

                    usporiadateľ mu poskytne náhradné štartové číslo.

 Kategórie a čas štartu :

  muži B, J                 10:00 hod.   -   3 okruhy   (   81 km )

masters A                  10:05 hod.   -   3 okruhy   (   81 km )

  masters B                10:05 hod.   -   3 okruhy   (   81 km )

  masters C + Ž Elite + Ženy Masters A     10:10 hod.   -   2 okruhy   (   54 km )

  masters D+ Ženy Masters A 10:15 hod.   -  2 okruhy  (  54 km )

  masters E  +  Ženy Masters  B  10:15 hod.  -   2 okruhy   (  54 km )

  masters F,G 10:15 hod.  - 1 okruh     ( 27 km )

V prípade nižšieho počtu štartujúcich v kategóriách muži B+J a  Masters A(pod 10 pretekárov), budú štartovať tieto kategórie spoločne. Na základe počtu štartujúcich v kat. D+E+F + G ( pod 10 pretekárov ), budú tieto skupiny pretekárov štartovať s kategóriou  Masters C+Ž.

 

Verejné preteky –  neregistrovaní cyklisti / Hobby / :

od 19 r. – 39 r.          10:20 hod  - 2 okruhy  54 km,  muži  - výkonnostnejší

od 19 r. – 39 r.          10:20 hod  - 1 okruh  27 km,  muži +ženy

 od 40 r. – 59 r.         10:20 hod. –1 okruh   27 km,  muži +ženy

 od 60 r. a viac         10:20 hod. – 1 okruh   27 km , muži + ženy

 

    -  štartovať môže každý, kto nevlastní žiadnu  licenciu  SZC , má chuť si vyskúšať    svoje sily a športovo si zasúťažiť s priateľmi.

 

Štartovné :             Muži B, Masters Muži A,B,C, D  10,-€

Masters MužiE, F, G,Ženy Masters A,B, Ženy ELITE, Juniori2.- €,

verejné preteky  5.- €,

 

Ceny :      Vecné ceny ( poháre ) pre prvých troch v kategóriách masters / Muži, Ženy /, ženy ELITE: 

   a neregistrovaní cyklisti/ Hobby /medaily pre prvých troch v kategóriách

 Občerstvenie :          Zabezpečí organizátor -  Zbrojnica Halič

 Ubytovanie :  www.zbrojnica.sk

 Záverečné ustanovenia              

  • preteká sa podľa pravidiel cestnej premávky, pravidiel SZC a tohto rozpisu
  • pretekári štartujú v celoplastových prilbách, pripevnených počas rozjazdenia a pretekov  

    na hlave. Pretekár je povinný dodržiavať pravidlá cestnej premávky v plnom rozsahu.

  • pretekov sa zúčastňujú pretekári s dobrým zdravotným stavom a súhlas s podmienkami

    štartu, potvrdí každý pretekár svojim podpisom do štartovnej listiny.

  • usporiadateľ si vyhradzuje právo úpravy tohto rozpisu v prípade nepredvídaných okolností

 

V  Haliči: 12.07.2019

  

  Mgr.Ondrej Bakša            Ing.D.Krkoška                             Mgr. Pavel Baculík

    riaditeľ pretekov                   ŠTK CPV                                    manager pretekov

 

Mapa a profil trate:

mapa mrc halic