Mesiacov
0
0
0
0
Dní
0
0
0
0
Hodín
0
0
0
0
Minút
0
0
0
0
Sekúnd
0
0
0
0

logo 001

Propozície pdf.                                                                                                                         

 

Cyklistický klub Rimavská Sobota, MAS CEROVINA a obec Jesenské

usporiadajú cyklistické preteky:

6.ročník medzinárodného cyklomaratónu

Jarná cena Ceroviny 2023

na 45,5km a 91km trati

 

Všeobecné ustanovenia

Dátum a miesto:                                 01.05.2023 obec Jesenské / okres Rimavská Sobota

Predseda organizačného výboru:     Mgr. Gabriel Mihályi, PhD.

Riaditeľ pretekov:                               Mgr. Ondrej Bakša

Riaditeľ trate:                                     Mgr. Pavol Hedvigy

Členovia organizačného výboru:       Jozef Juhaniak, Ing. Roman Vaľo, Ján Juhaniak

Zdravotná služba :                             NsP Rimavská Sobota

Výsledkový servis :                            dodávateľ elektronického merania časov

Technické ustanovenia:

Prihlášky :                                           online https://my.raceresult.com/235556/registration

do 31.03.2023 – štartovné 20 € (registrovaní pretekári do 31.3.2023 získajú štartovné číslo s  vytlačeným vlastným menom)

v kancelárii pretekov v deň konania – štartovné 25€

Kancelária pretekov:                          Jesenské, kultúrny dom od 8:00 hod

Prezentácia:                                       01.máj 2023 od 8:00 hod do 10:00 hod v kancelárii pretekov

Harmonogram pretekov

08:00 – začiatok prezentácie pretekárov, výdaj štartových čísiel

10:30 – koniec prezentácie pretekárov

11:00 – Štart pretekov Jarná cena Ceroviny trať 91km

11:05 – Štart pretekov Jarná cena Ceroviny trať 45,5km

11:15 – začiatok sprievodného programu

12:10 – Cieľ – predpokladaný príjazd pretekárov trať 45,5km

13:10 – Cieľ – predpokladaný príjazd pretekárov trať 91km

13:30 – začiatok výdaja obedov

15:00 – vyhlásenie víťazov Jarnej ceny Ceroviny

16:00 – koniec výdaja obedov

Ceny pre víťazov

– celkový víťaz na 45km a 91km trati získa dres pre víťaza od spoločnosti VELORE

– prví traja v celkovom poradí získajú trofej

– prví traja v každej vekovej kategórii získajú trofej

Sprievodné vozidlá

– len sprievodné vozidlá organizátorov budú pripustené do konvoja pretekov

– sprievodné vozidlá sprevádzajúce vlastných pretekárov nie sú z dôvodu maximálnej bezpečnosti povolené

– k dispozícii bude:

  • označené neutrálne mechanické vozidlo s možnosťou uloženia náhradných kolies podľa čísla pretekára, s náhradnými dušami a veľkou pumpou za prvou hlavnou skupinou pretekárov
  • zberné vozidlo za posledným pretekárom
  • vozidlo so zdravotníckym záchranárom
  • vozidlá, prípadne motorky zabezpečujúce bezpečnosť pretekárov

Občerstvovacie stanice:

– prvá občerstvovacia stanica bude v obci Jesenské pre 91km trať za prejazdom v stúpaní pri kostole na 46km, k dispozícií budú cyklistické fľaše (bidony) s vodou, Cola, banány, tyčinky, pečivo, soľ…

– druhá občerstvovacia stanica bude v cieli pretekov po dojazde pre všetkých pretekárov, k dispozícií bude voda, banány, sladké pečivo, čaj...

Obed

– po príjazde do cieľa je pre každého pretekára pripravený obed jedálni Základnej školy, vzdialenej 200m od cieľa pretekov – lístok na obed dostanete v štartovacom balíčku

Sprchy

– po pretekoch budú k dispozícii sprchy pre každého pretekára v telocvični Základnej školy, vzdialenej 200m od cieľa pretekov

Podmienky a pravidlá:

– každý pretekár, člen sprievodu a divák sa pretekov zúčastňuje na vlastnú zodpovednosť

– každý pretekár a člen sprievodu zodpovedá za škody ním spôsobené sebe, alebo iným

– usporiadateľ neručí za škody vzniknuté pretekárom, alebo sprievodu, ani nimi spôsobené

– účastníci sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky, pokyny polície a organizátorov, preteká sa za plnej premávky, križovatky budú zabezpečené organizátormi a políciou

– ochranná prilba je povinná pre každého pretekára počas celých pretekov

– pretekov sa môžu zúčastniť súťažiaci len na cestných bicykloch poháňaných výlučne ľudskou silou bez pomocných motorov

– je zakázané odhadzovať odpadky po celej dĺžke trati, okrem vyznačeného bufetu, pod hrozbou diskvalifikácie! (okrem banánovej šupky)

– križovatky na trase pretekov budú zabezpečené štátnou políciu od prejazdu prvého pretekára do prejazdu posledného pretekára, najviac však 60 minút od prejazdu prvého pretekára, vyzývame na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky a zvýšenú opatrnosť pre pretekárov jazdiacich so stratou väčšou ako jedna hodina na čelo pretekov

– organizátor si vyhradzuje právo na zmenu propozícií

 

V Rimavskej Sobote dňa 1.3.2023                                                                                                                     Mgr. Ondrej Bakša

                                                                                                                                                                              riaditeľ pretekov

 

Trať pretekov : Jarná cena Ceroviny - little - 46km 
Dĺžka trate: 45,5km
Prevýšenie: 110m
Profil: rovinatý
Mapa trate: https://www.bikemap.net/en/r/12324757/#11.26/48.2434/20.0263

Kategórie pre trať dĺžky 46km
Muži:
MA46: 16 - 39 rokov (2007 - 1984)
MB46: 40 - viac rokov (do 1973)
Ženy:
ZA46: 16 - 39 rokov (2007 - 1984)
ZB46: 40- viac rokov (do 1983)


Trať pretekov : Jarná cena Ceroviny - long - 91km 
Dĺžka trate:        91km (2x45,5km okruh)
Prevýšenie:       210m
Profil:                 rovinatý
Mapa trate:  https://www.bikemap.net/en/r/12324760/#15.77/48.302096/20.073009

Kategórie pre trať dĺžky 91km
Muži:
MA91: 16 - 18 rokov (2007 - 2005)
MB91: 19 - 29 rokov (2004 - 1994)
MC91: 30 - 39 rokov (1993 - 1984)
MD91: 40 - 49 rokov (1983 - 1974)
ME91: 50 - 59 rokov (1973 - 1964)
MF91: 60 - 64 rokov (1963 - 1959)
MG91: nad 65 rokov (do 1958)
Ženy:
ZA91: 16 - 29 (2007 - 1994)
ZB91: 30 - 39 rokov (1993 - 1984)
ZC91: nad 40 rokov (do 1983)

 

Pretekári mladší ako 18 rokov musia priniesť súhlas rodiča !