12.06.2021  M SR Masters časovka jednotlivcov

 Propozície

PROPOZÍCIE
MAJSTROVSTIEV SLOVENSKA
V ČASOVKE JEDNOTLIVCOV V KATEGÓRIÁCH MASTERS
Cyklistika pre všetkých
10. kolo
MERIDA ROAD CUP 2021
Slovenský zväz cyklistiky ,CK Rimavská Sobota, obec Teplý Vrch
usporiadajú Majstrovstvá Slovenska v cestnej cyklistike v disciplíne
ČASOVKA JEDNOTLIVCOV

 
Všeobecné ustanovenia
Dátum a miesto: 12.06.2021 (sobota), ZŠ Teplý Vrch
Riaditeľ pretekov: Mgr. Ondrej Bakša, stemexsk@gmail.com, 0918 621 154
Čestný riaditeľ: Janka Janšová, starostka obce Teplý Vrch
Zdravotná služba: Červený kríž Rimavská Sobota
Hlavný rozhodca: Deleguje SZC


Technické ustanovenia
Prihlášky: online cez elektronický formulár SZC do 10.6.2021, 15:00 hod.
Začiatok podujatia: 11.6.2021 o 18:00 pracovným stretnutím Organizačného výboru
Kancelária pretekov: ZŠ Teplý Vrch
Prezentácia: 12.6.2021 ZŠ Teplý Vrch od 09:00 hod do 11:00 hod.
Trať pretekov: štart a cieľ v obci Teplý Vrch, pri hlavnom vstupe do ZŠ. Trasa pretekov je cez obec Veľký Blh smer obec Tomášovce ( 400m pred obcou Tomášovce otočka a späť.
Dĺžka trate: 20 km.
Profil trate: rovina, v obci Veľky Blh technický úsek s viacerými zákrutami oboch smerov.
Štartovné: 5.- €, muži Masters D,E,F,G, Ženy všetky kategórie
10.-€, Muži B, muži Masters A,B,C
Platba štartovného: do 10.6.2021 prevodom na účet: SK2775000000004022645529 Pretekári MRC 2021 uviesť variabilný symbol: štartovne číslo ( pridelene na MRC2021 ) , v kolónke „správa pre prijímateľa“ meno a priezvisko. Je možné zaplatiť jednou sumou aj za p.j. „Peklo Gemera“.


Štartujú: držitelia platnej licencie SZC pre rok 2021 a štartového čísla MRC 2021 v kategóriách Masters Muži A,B,C,D,E,F,G , Masters Ženy A,B, C. Muži B a Ženy Elite.
Juniori/ky, Kadeti/ky platná licencia SZC pre rok 2021, štartové číslo zo Slovenského pohára SZC, resp. poskytne usporiadateľ.
Muži B a Ženy Elite, Juniori, Juniorky, Kadeti, Kadetky nebojujú o tituly majstra Slovenska.
Výsledkový servis: zabezpečí usporiadateľ a delegovaní rozhodcovia SZC Usporiadateľ zabezpečí elektronickú časomieru


Kategórie a čas štartu: štart prvého pretekára o 12:00 hod.

Štartuje sa v intervale 1 minúta, poslední traja v kategórii v intervale 2 minúty, v poradí: Kadetky , Kadeti , Masters G, F, E, Ženy Masters C, B, A, Juniorky, Ženy Elite, Muži Masters D, C, B, A, Juniori , Muži B.
Posledný v kategóriách Masters Muži, Ženy, štartuje aktuálny majster, majsterka SR.


Vyhodnotenie: ZŠ Teplý Vrch, cca 30 min. po dojazde posledného pretekára MRC.
Ceny: M SR Masters Muži, Ženy: prví v kategórii majstrovský dres, medaila, diplom
druhí, tretí v kategórii medaila, diplom
Muži B, Ženy ELITE, Juniori, Juniorky, Kadeti, Kadetky prví traja vecné ceny
Klub s najväčším počtom získaných bodov v pretekoch jednotlivcov(13.6.20121) a v časovke jednotlivcov (12.6.2021) získava PUTOVNÝ GEMERSKÝ POHÁR . Do vlastníctva ho získa klub, ktorý získa najväčší počet bodov tri roky po sebe bez prerušenia
Občerstvenie: Ak sa neuvoľnia opatrenia voči COVID 19 , pri prezentácii obdrží zástupca klubu balené bagety pre svojich pretekárov


Záverečné ustanovenia
● preteká sa podľa pravidiel cestnej premávky, pravidiel SZC a tohto rozpisu
● jazdiť po trati je pretekárom zakázané v čase 15 min pred začiatkom preteku až do prejazdu posledného pretekára cieľom!
● pretekári jazdiaci v pretekoch za stredovou čiarou v protismere, budú diskvalifikovaní !
● pretekári štartujú v celoplastových prilbách, pripevnených počas rozjazdenia a pretekov
na hlave
● pretekov sa zúčastňujú pretekári s dobrým zdravotným stavom
● usporiadateľ si vyhradzuje právo úpravy týchto propozícií v prípade nepredvídaných okolností.


Mimoriadne opatrenia:
Z dôvodu súčasnej situácie pri registrácii zastupuje celý tím jedna osoba - zástupca tímu, ktorý predloží v kancelárii pretekov za každého štartujúceho ČESTNÉ VYHLÁSENIE O BEZINFEKČNOSTI (príloha č. 1 propozícií) do rúk zástupcu usporiadateľa.
Počty štartujúcich budú v prípade obmedzení regulované na požadované počty, podľa dátumu prihlásenia. V prípade potreby limitovať počty účastníkov podujatia, si organizátor vyhradzuje právo časového posunu štartov jednotlivých kategórií, prípadne rozdelenie podujatia na viacero častí. Usporiadateľ si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tento článok v nadväznosti na aktuálne opatrenia ÚVZ SR a vlády SR v čase konania podujatia.


V Rimavskej Sobote: 11.5.2021


Ing. D. Krkoška                                                         Mgr. Ondrej BAKŠA
    ŠTK CPV                                                                  riaditeľ pretekov

13.06.2021  MRC Preteky jednotlivcov

Propozície

Cyklistický klub Rimavská Sobota, Slovenský zväz cyklistiky usporiadajú:

11.kolo

Slovenského pohára MASTERS v cestnej cyklistike
preteky jednotlivcov s hromadným štartom
„PEKLO GEMERA“
v spolupráci s obcou Teplý Vrch
ako súčasť Veľkej ceny GEMERA 5.ročník

 

Všeobecné ustanovenia
Dátum a miesto: 13.6.2021(nedeľa), ZŠ Teplý Vrch
Predseda organizačného výboru : Janka JANŠOVÁ, starostka obce T. Vrch
Riaditeľ pretekov: Mgr. Ondrej BAKŠA , stemexsk@gmail.com, 0918 621 154
Tajomník pretekov : Mgr. Pavol Hedvigy
Technický riaditeľ: Filip Balciar
Zdravotná služba: zabezpečí usporiadateľ
Rozhodcovský zbor: Deleguje SZC


Technické ustanovenia
Prihlášky : elektronicky na stránke: www.cyklistikaszc.sk do 10.6.2021 , 15:00 hod.
Začiatok podujatia: 11.6 .2021 o 18:00 pracovným stretnutím Organizačného výboru
Kancelária pretekov: ZŠ Teplý Vrch v sobotu 12.6.2021 od 10:00 do 12:00 hod a v nedeľu 13.6.2021 od 8:00 do 9:00 hod .
Prezentácia:  ZŠ Teplý Vrch v sobotu 12.6.2021 od 9:00 do 11:00 hod a v nedeľu 13.6.2021 od 8:00 do 9:00 hod .
Program pretekov – preteky jednotlivcov s hromadným štartom 13.6.2021
Miesto štartu a cieľa: Pred ZŠ Teplý Vrch
Trasa pretekov: Teplý Vrch – Ostrany - Lukovištia - Horné Zahorany - Vyšná Pokoradz – Nižná Pokoradz – Padarovce - Teplý Vrch. Dĺžka okruhu 30km , prevýšenie 440m/okruh


Štart pretekov: Pred vchodom do ZŠ Teplý Vrch
10:00 hod. Muži B , Juniori 3 okruhy 91,5 km
10:00 hod. Muži Masters A,B 3 okruhy 91,5 km
10:03 hod Kadeti 2 okruhy 61,0 km
10:05 hod. Muži Masters C, Ženy Elite, Juniorky 2 okruhy 61,0 km
10:10 hod. Muži Masters D,E , Ženy Masters A,B 2 okruhy 61,0 km
10:14 hod. Kadetky 1 okruh 30,5 km
10:15 hod. Muži masters F ,G, Ženy Masters C, 1 okruh 30,5 km
Cieľ pretekov : Totožný s miestom štartu
Preteká sa za plnej premávky.


Vyhodnotenie v priestoroch Základnej Školy Teplý Vrch po skončení pretekov cca od 14,30 hodiny
Štartovné: Muži B a Hobby - 10 €. Masters A,B,C, - 10 €. Masters D,E,F,G - 5 €. Všetky ženy – 5 €. Juniori 2 €
Platba štartovného: do 10.6.2021 prevodom na účet: SK2775000000004022645529 Pretekári MRC 2021 uviesť variabilný symbol: štartovne číslo ( pridelene na MRC 2021 ), v kolónke „správa pre prijímateľa“ meno a priezvisko.


V pretekoch bude použitá elektronická časomiera, každý pretekár štartuje s vratným čipom.
Ceny: V každej kategórii prví traja vecná cena , pohár, medaila
Klub s najväčším počtom získaných bodov v pretekoch jednotlivcov(13.6.2021) a v časovke jednotlivcov (12.6.2021) získava PUTOVNÝ GEMERSKÝ POHÁR . Do vlastníctva ho získa klub , ktorý získa najväčší počet bodov tri roky po sebe bez prerušenia
Podmienka účasti: Muži masters A,B,C,D,E,F,G + Ženy masters A, B,C, Muži B, Ženy ELITE , licencia SZC + celoročné štartovné číslo MRC 2021, Kadeti/ky, Juniori/ky licencia SZC pre rok 2021 + celoročné číslo zo Slovenského pohára SZC, resp. poskytne usporiadateľ.


Záverečné ustanovenia
● preteká sa na základe platnej licencie podľa pravidiel cestnej premávky, pravidiel SZC,
súťažného poriadku na rok 2021 a tohto rozpisu. Preteká sa za čiastočne uzavretej premávky.
• Pretekári, tréneri, rozhodcovia, funkcionári, vodiči sprievodných vozidiel a diváci sa zúčastňujú pretekov na vlastné nebezpečenstvo, musia rešpektovať pokyny polície, usporiadateľa a rozhodcov. Usporiadateľ neručí za škody pretekármi spôsobené alebo im vzniknuté.
● pretekári štartujú v celo plastových prilbách, pripevnených počas rozjazdenia a pretekov
na hlave
● pretekov sa zúčastňujú pretekári s dobrým zdravotným stavom a súhlas s podmienkami
štartu, potvrdí každý pretekár svojim podpisom do štartovnej listiny.
● usporiadateľ si vyhradzuje právo úpravy tohto rozpisu v prípade nepredvídaných okolností.


Občerstvenie : Ak sa neuvoľnia opatrenia voči COVID 19 , pri prezentácii obdrží zástupca klubu balené bagety pre svojich pretekárov
Ubytovanie : rekreačné zariadenie Drienok : mobil : 0917/332 479 , p. Fabová
rekreačné zariadenie Ormet - e-mail : ormet@centrum.sk
mobil : 0905874243 p.Oštrom
info: www.ormet.sk
Ubytovanie usporiadateľ nezabezpečuje.


Mimoriadne opatrenia:
Dôležité upozornenie: Z dôvodu súčasnej situácie bude možné iba online prihlasovanie pretekárov ako aj členov tímu (doprovodu), k prihlasovaniu je potrebné vlastniť licenciu. Pri registrácii zastupuje celý tím jedna osoba, s licenciou a negatívnym AG testom všetkých členov tímu, nie starším ako 12 hodín od začiatku podujatia (podujatie začína 11.6.2021 o 18:00 hod). Počty štartujúcich budú v prípade obmedzení regulované na požadované počty, podľa dátumu prihlásenia. V prípade potreby limitovať počty účastníkov podujatia, si organizátor vyhradzuje právo časového posunu štartov jednotlivých kategórií, prípadne rozdelenie podujatia na viacero častí. Usporiadateľ si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tento článok v nadväznosti na aktuálne opatrenia NUVZ SR a vlády SR v čase konania podujatia.


V Rimavskej Sobote: 12.5.2021                              Schválené :

Mgr. Ondrej BAKŠA Ing.                                        Dušan Krkoška v.r.
    riaditeľ pretekov                                                         ŠTK SZC