04.07.2020  Časovka do vrchu: "Lipovecká balada"

 Propozície

Cyklistický klub Rimavská Sobota, Slovenský zväz cyklistiky usporiadajú:

3.kolo Merida Road Cup – Slovenský pohár MASTERS

ČASOVKA  DO VRCHU „LIPOVECKÁ BALADA“

  v spolupráci s obcou Teplý Vrch 

 

                                                Všeobecné ustanovenia

 

Dátum a miesto:                                        04.07.2020

Predseda organizačného výboru:       Janka JANŠOVÁ, starostka obce T. Vrch

Riaditeľ pretekov:                                     Mgr. Pavol HEDVIGY  

Tajomník pretekov:                                  Peter ZAJIC

Technický riaditeľ:                                   Jozef Juhaniak

Zdravotná služba:                                    zabezpečí organizátor

Rozhodcovský zbor:                               Deleguje SZC

 

                                         Technické ustanovenia

 

 Prihlášky členovia SZC:

Elektronicky na stránke https://www.cyklistikaszc.sk/

Prihlášky, zahraničný pretekári, verejné preteky: elektornicky na adresu  ckrs@ckrs.sk do 02.07.2020

 Kancelária pretekov:   Základná škola Teplý Vrch  

 Prezentácia:  od 8:00 – 09:00 hod.                        

Program pretekov MRC  v cestnej cyklistike – jazda do vrchu 04.07.2019

Miesto štartu: odbočka na Hostišovce 223 m n. m

Miesto cieľa: obec Lipovec 527 m n. m

Trasa pretekov: Budikovany - Slizké - Lipovec, 9,89 km, prevýšenie 300m   

Štart prvého pretekára 10:00 hod. Pretekári MRC štartujú v minútových intervaloch.

Kategórie:  Kadeti, Muži B, Juniori, Muži Masters A, Muži Masters B, Muži Masters C, Muži Masters D, Muži Masters E, Muži Masters F, Muži Masters G, Ženy Elite, Ženy masters A, Ženy masters B 

 VEREJNÉ PRETEKY – LIPOVECKÁ BALADA                                                                           

11:00 hod   muži do 39 r. verejné preteky

                   muži do 59 r. verejné preteky

                   muži nad 60 r. verejné preteky

                   ženy do 39 r. verejné preteky

                   ženy nad 40 r. verejné preteky

Preteká sa za bežnej premávky na málo frekventovaných cestách.

Vyhodnotenie v priestoroch Základnej Školy Teplý Vrch  po skončení pretekov cca od 13,30 hodiny

Štartovné: Muži B a Hobby - 10 €, Masters A,B,C,D - 10 €, Masters E,F,G - 5 €,

Všetky ženy - 5 €, Juniori - 2 €, verejné preteky - 10€

 Ceny: vecné ceny podľa kategórií

   

 Podmienka účasti: Muži Masters A,B,C,D,E,F,G + Ženy masters A,B, Muži B, Ženy ELITE licencia SZC + celoročné  štartovné číslo MRC 2020 

Občerstvenie:   04.07.2020  od  13:30 hod. sa podáva v areáli ZŠ Teplý Vrch

VEREJNÉ PRETEKY SÚ URČENÉ VÝHRADNE PRE REKREAČNÝCH CYKLISTOV BEZ LICENCIE SZC A TRIATLONOVEJ ÚNIE !!! 

Záverečné ustanovenia

 

  • preteká sa na základe platnej licencie podľa pravidiel cestnej premávky, pravidiel SZC,

    súťažného poriadku na rok 2020 a tohto rozpisu. Preteká sa za čiastočne uzavretej premávky.

  • Pretekári, tréneri, rozhodcovia, funkcionári, vodiči sprievodných vozidiel a diváci sa zúčastňujú pretekov na vlastné nebezpečenstvo, musia rešpektovať pokyny polície, usporiadateľa a rozhodcov. Usporiadateľ neručí za škody pretekármi spôsobené alebo im vzniknuté.
  • pretekári štartujú v celo plastových prilbách, pripevnených počas rozjazdenia a pretekov  

    na hlave

  • pretekov sa zúčastňujú pretekári s dobrým zdravotným stavom a súhlas s podmienkami

    štartu, potvrdí každý pretekár svojim podpisom do štartovnej listiny.

  • usporiadateľ si vyhradzuje právo úpravy tohto rozpisu v prípade nepredvídaných okolností.

  Pri usporadúvaní hromadných podujatí je potrebné dodržiavať nasledovné povinnosti pri prezentácii: vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka).

  Ubytovanie:      rekreačné zariadenie Drienok   mobil: 0917/332 479, p. Fabová

                                   rekreačné  zariadenie Ormet  -  e-mail : ormet@centrum.sk

                                                   mobil: 0905874243   p.Oštrom
                                                   info: www.ormet.sk                           

  Ubytovanie usporiadateľ nezabezpečuje.

 

V Rimavskej Sobote, 23.06.2020                       

Schválené: 

           Mgr. Ondrej BAKŠA                                                 

              predseda CKRS